Васил Генев: Всички публикации

СТИХОТВОРЕНИЯ

Васил Генев

Васил Генев: Роден 23.VШ.1973 г. Учи театрална режисура в НБУ. Първа публикация – издава малка книжка без заглавие, с рисунка на корицата през 1993. ФЛУКСУС мастер`с. Ах! Бел. гл. …