Владимир Бартол: Всички публикации

АЛАМУТ

Владимир Бартол

ПЪРВА ГЛАВА През пролетта на хиляда деветдесет и втора година по стария военен път, който идва от Самарканд и Бухара, през северен Хорасан, и след това се извива по …