Владимир Сабоурин: Всички публикации

Оди

Владимир Сабоурин

I Боговете които спаси забравата избавените от имената в смрадливия бъз в изгнилия дънер вечно блажените познати на гладния кълвач, на жабата пазят се от всяка дума на смъртните. …

Дингирин

Владимир Сабоурин

* * * проточват жилки изгревната глеч на мостовете каменните вежди небесното бензинено леке катранена коруба влага сцежда среднощен дъжд по морското лице приижда жаждащ утринни одежди   * …