Вячеслав Остър: Всички публикации

ХЕРМЕС – Единственото списание за постмодернизъм в България

Вячеслав Остър

Едногодишно списание за постмодернизъм Списание „Хермес“ е единственото списание за постмодернизъм в България. Но постмодернизъм поставен не само в постпозиция спрямо модернизма, постмодернизма и авангардизма. Тази постпозиция в лингвистичен …