Яков Дзодза: Всички публикации

Мъртвата река

Яков Дзодза

Потопът О, Господи! Твоето презрение било като дъжда, който се сипе отвисоко… Зимата в Мюзеке идва така, както реките в низините порят земята бавно и спокойно, сякаш отмерват мястото, …