Явор Константинов: Всички публикации

ОТ ЗЕМЯТА УЗНАВАЕМА НАТАТЪК ДА ЗАБЪБРИМ

Явор Константинов

Явор Константинов: роден на 7 август 1972 в София. „Германистика“ и „Сравнително литературознание“ в Инсбрук, Австрия. Дипломант при Зоран Константинович. Бел. гл. ред.: Публикувал в „Ах, Мария“ бр.5/1993 и …

Някогашните земи

Явор Константинов

дори посегна ли помахвам с птица вяло из планинства разпрострени омръзна върна ли се в полярно странство хаосно помислям скорострелно около въздухоплаваш с разноцветни плитки орлов нос лавинен поглед …

ВЯТЪРЪТ Е ЧИСТ

Явор Константинов

влез разхвърляй сухите мушици хлябът е опожарен и с пулс гърмящ опразнен е часовникът извира кръв от тежките стени под захлупака срещу земелюшване троят се слънчевите люспи разцъфтява смайващият …