КОФИ

Борис Роканов

Борис Роканов: Роден на 12.11.1961 г. в Кюстендил. После издал стихосбирките „Предчувствия“, „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1989; „Моята игра“, Свободно поетическо общество, С.,1993; „От Б до Р“, Христо Ботев, С., 1994. Преди това публикува за първи път в алманах „Море“ (1982), поканен от Недялко Йорданов. Оставил своето име (Б. Р.) като издател на едно от първите литературни списания в капиталистическа България (след Десети ноември`89) „Прилеп“, излизало през цялата 1990 година в Кюстендил. Поет бохем, скаран с граматиката, прокълнат да пише.

Бел. гл. ред.: Публикува за първи път в „Ах, Мария“ (1999).

 

Борис Роканов

КОФИ

Кофи,

кофи необятни – синева се стича по ръцете –

този чехъл от стената вика.

Кой е този мръсен чехъл, който вика?

Умрелият възкръсва в кръст пресипнал,

от шишето с празно дъно, от небето се повдига:

ниско,

ниско в хвърчилото прозрачно

изтънели звуци дишат и издишат, преброени

с пръсти по краката.

Искам да възпея този плъх

на ужаса

и във хармония, която разноцветно се прозява,

спукана по семената със всичките кибрити нереални.

Искам да рисувам по телата на децата

възклицания

и лозунги

с червени букви,

по телата на блондинки и брюнетки,

оставили дъха си в мазилката –

ще рисувам надписи на стените,

безкрайно дълги и съвсем първични.

Искам моето безсмъртие да е родено,

преди да съм роден самият аз.

 

ПРИЛЕП

Когато нея зърнах на паважа,

надвесена и хвръкнала високо,

погледнах я през гъстите си вежди,

през мигналите мигли,

през дланта си:

Каква е тази плът, която ме постига,

минала на косъм,

стигнала до Бога

със крилца и тънки дрешки.

„О кофти, кофти“ – гадно ми е вече

и сърцето ми товара неин не побира,

а сълзливото небе

със едрозърнестите капки

ме гази и ме сипе,

стаята ми свети,

красотата страда – няма красота

и после

всичко ще се срути,

дори и мишките ще станат хора

и като ангели ще полетят.

 

НЕКА ТИ НАПРАВЯ

Нека ти направя тъмно минало

и със него ти ще оцелееш,

нека ти направя малко жестове опиянени,

нека ти направя ураган и топъл вятър,

аз искам да те изкрещя внезапно, да те изрека

с напевни думи –

сандалите на лятото подскачат

и фльорцата вода се чувства огорчена –

мъглата, паднала на педя от крака ми,

с белия саван обвива всичко живо,

а образът ти, образ до полуда, от плочките отскача

и странно ме привлича

с мистичните си физиономии и загатнати портрети

на лелка, на подпухнала готвачка,

на принцеса,

станала отново Пепеляшка, на момиче с ореол

от лесни тайни, на пийнала Снежанка и – какво ли още? –

Сега да те представя на блудстващите рими

и да те облея с моите кошмари:

Момиче, кокиче, добиче, сестриче или братче на поета,

стигнал пределите на любовта –

това си ти това си ти това си.

Нека ти направя тъмно минало…

На устните ти подражавам и се пристрастявам бавно

към гласа ти –

сега да преживея зимата

и времето да надживея

със спомена за всичките жени

радостни от слабостта ми

и още повече да дрънкам глупости

и глупаво да споря за изкуството

на птиците безсилни

излегнали се на гърба на вятъра

на вятъра напомнящ мойте чувства.

Коментари