ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРИЯТЕЛСТВА

Елена Алексиева

Елена Алексиева: Е родена на 12 април 1975. Още е млада и запазена. Първата ѝ книга излиза през 1994. Втората – след това. Притежава кучето Нуто и е материално осигурена, но не задълго. Отличничка в учението и в боя, поради което животът ѝ виси на косъм. Дълбоко ненавижда тъпите л. купони и всякакви други форми на околхозяване. Предпочита мултимедийните енциклопедии и разните други Големи Неща.

Бел. гл. ред.: Досега е публикувала в „Ах, Мария & приятели“ само преводи (защо?), автор е на книгата „Бримка на сърцето“, „Пламък“, С., 1994 и още „Лице на ангел екзекутор“, „Балбок“, С., 1996.

 

Елена Алексиева

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРИЯТЕЛСТВА

онзи следобед

преди вечерта в която

комплексираните поети

четоха мъртвите си стихотворения

и си осветиха

някои сонети

в гърлото на мивката

натикана гумена ръкавица

преди с нежни ръчици да си захвърлят

дрехите да се наливат с алкохоли; някои

от тях изринали се от поезия с блестящи

люспи и бради наболи

тялото ѝ добре приведено

но вече няколко минути

главата ѝ е под сутиена

вода водата люлее в дробовете ѝ

в трахеята клокочи;

небесните ѝ татковци очакват

с интерес какво ще стане

преди поетите да размотаят

с огромен срам хартиите си да ги опънат

между възправените си ръце

да зачетат да засмучат сърцата им

от удоволствие а публиката да им ръкопляска

забързва ѝ се миналото

опитва се да се напълни

в последните ѝ пет секунди

хем да е гиздаво трагична драма

но с елементи на второкласен екшън

преди скулпторовидните им пози да се сринат

над масите с обелените плотове

скръбта им

да се кондензира

отметната главата в огледалото

тялото зле изправено

по слепоочията

още се танцува

измила е косата си

наресва я с провлачено движение

повтаря го до самия край

на акта на сресване с провлачено движение

преди поетите да я очакват

вече

 

ИЗЧЕЗВА

някъде наблизо той седи

краката си провесил коленете му

отправени са към небето

същество в полет

уловено извън полета

косата му е променена очите

по различен начин са изтеглени

от всичко от което е сглобен

това се е разместило

като мълчи се чува как

мъжките му механизми кротко цъкат

стъпва и тръгва

прекрасен е отправяйки се

гърбът му задникът го съпровождат

прекрасен е движейки се

и всъщност този кадър обяснява

че той е в полет

и е същество извън

 

ОБГОВАРЯНЕ НА ДИСКУРС

една игра която им е най-любима:

взема се нещо

и се обяснява че е друго нещо

после се взема следващото

после обратно

така развъдени нещата

се поставят в книга а тя

се дава на приятели

става им повод да се виждат

събират се говорят си по двама

после говорят по-отблизо после

съвсем отблизо после говорят си

уста в уста

една игра която им е най-любима

 

PRIMITIVE ART

непреситена от депресии ни

от тъги

седи си с крака натопени

в самия извор на лакомията

ще тръгне на поредната си празна

обиколка при което ще разкрачи

грозния си почерк над грозната

и мъртвоядна софия

като я овърже в себе си достатъчно добре

ще клекне до нея да я пази

пушейки смрадливи цигари

пускайки дима от ноздрите си

после един ден ще ме срещне

и ще ми каже

„спасявайки се нагълтах буквите горещи“

Коментари