ЖИВА ВОДА

Венцислав Паскалев

Обстановката просветлява

МОЯТ ДОМ Е МОЯТА

Мечтана седмица

тя невинаги е подходящ щит

 

колкото се може по-ясно

Между красивата безименност и

Неудобното място

Жената трябва да прокара пръст по

върха на славата си

преодоляла безразличието пред

разнопосочните сили

 

Дълго пълнолуние

ръждясали остатъци

ноември в срещите ми

които наподобяват стрела

И не са оставили в суматохата на

своята праволинейност

 

Знанието и умението

дъждовните капки

неподвижни насред скок

които говорят на всички езици

със загадки и с многозначителности

Коментари