Един змей в Цариград

Ани Илков

By what вершаеш сине мой

By what резон свершаеши

Сега надолу слиза кой

Вдън мъртвите блуждаещи

И как сменяеши по-после

И как голтак мечтаеши

И по Балканът змей седмак

Момите прелъщяеши

Зъмей си бил у Цариград

Но форму как сменяеши

Ти органонно естество

На момък способяеши

О, сянко от сияен зар

С небесен бог играеши

 

По стъпало от дзифт и по зид от смарагд ще:

стъпиш:

око нетленнотворнаго от сила ще напъпиш

разбойника благоразумнаго от радост ще се пръсне

членестоного умнаго как дзвяр ще се изпръсне

духовника набожнаго със цяр ще да ни ръсне

невеста неневестная без време ще роди

ден невечерен своите зари ще разрази

герой недостоверен златни косми ще помаже

благ бог чуждите ще прости своите ще накаже

уста медоточива добра реч ще разкаже

икона мироточива жива вода ще развяже

ръка благочестива сърна красноречива ще изпише

месопустен Плутоний за раболепен Овидий ще въздише

мъртва книга жива авлига възкреси ще

безскверна халка от ръждива бурма роди ще

уханна вълчица от омайна смолица доби ще

куче и котка лъв и кротка (овца) ще сберат сърца

Изток и Запад Север и Юг ще стекат времена

водни канали и морни морали ще облекчат брегове

вода и лъжа земя и места ще слеят светове

устие и река ръка и уста ще разкопчат вси стридий

Да онемее гласа на скитския змей из крайбрежните миди!

Редкия талант на любовта сме изпогубили

На градовете транскултурния градеж сме порубили

Под звездите те растеха като символи

О, Imago sisimilis в непостигнато-

то блаженство на окото да узнае Бога свой

В съподобието на телото с тухлата свят конвой

От звезда и тиня купол изграден

Дай ми слънце

Дай ми слънце

Дай ми слънце

Ти на мен

Несъществуващи неща, които всички сте от злато

Езикът глъхне из плътта и нейната лунатост

Коментари