ДЕВЕТ БУНКЕРА И ЕДИН СКЕНДЕРБЕГ

Мая Горчева

Юнашка песен от с. Арбанаси за смъртта на един герой и за земята му, окована в деветте тъмници на страстите и на подвига

Сред гъстата тъга на гроба,

Скендербег умира.

А въздухът се раздвоява в обещанията

за море, в блясъка на зифта.

От него са изсекли лека на войната,

дирята на средновековен замък на Шарл д’Анжу

и проточения вой на орела, защото

тук е краят на душите,

тук е гробът на погребаните всички мъртви,

живите в света.

И тук са дверите на моя свят, за Изтока и Запада.

И гробът наш на Лазар – тук е.

Тук е раят на земите.

Пътувах аз със гроба свой и виждах църквата, джамията до нея, и дивия инстинкт.

Скендербег се крие там от враговете и пак свободен е

в самотна крепост на сменена вяра

(Но какво е вяра, казано конкретно за Балканите).

в нощите на самота той пише стихове –

Девойко мари, юбава, запей ми

за юнака – стръв за гроба,

за гордостта на Шкипия.

Монаше, майсторе на жития,

стори житието му на птица

да помоли Бог за хляб и вино

за душите мъртви на Европа.

Лудите насън обрамчват самотата

в епически слова,

в иносказателна несрета,

а подвигът умира в епитети и във памет.

БУНКЕРЪТ НА УТЕХАТА

истината го засипа в стогодишен сън,

БУНКЕРЪТ НА ВЕЧНОСТТА

домът е сляп и ням – пясъчно-прозрачен гроб,

БУНКЕРЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА МЪДРОСТ

историческият смешен кръстопът на идеологии и самота,

БУНКЕРЪТ НА СТРАХА

излива бронза на боязън, негата на света,

БУНКЕРЪТ НА МОРСКАТА ФОБИЯ

с коси разрошени в морето, пясъчната планина.

БУНКЕРЪТ НА ОТМЪЩЕНИЕТО

търсим кървавата диря, зазидана е тук.

БУНКЕРЪТ НА РОЖДЕСТВОТО

деца чертаят географии на своя дом,

БУНКЕРЪТ НА ВЕЧНОТО ЗАВРЪЩАНЕ

домът –

осветен и окупиран, поникнал във земята.

БУНКЕРЪТ НА БАЛКАНСКАТА ПОЕЗИЯ

мечтата го изгражда

със геройства и със смърт.

А подвигът умира в епитети и във памет.

Метафори на Феодала,

анафори на арнаути,

жаргона на еничари,

литоти на крадците на убийства,

латински в имената –

иудейски в паметта –

неначенатият епитет, ненавистната рима,

глад по голите лица –

хапят устните предъвканата вяра

на традиции и мак –

окъпани в киселината топла на надежда –

венчалната халка на стих арбърски.

Моли се Скендербег самотен –

камъните раждат кръст и полумесец,

окъпани в езика на гадател странник.

Песента му наредихме

топла като змейска паст,

като кървавата злоба на народ оголено зелен.

И нека този стих, изваден от кивот забравен,

не бъде съден, о съдии строги

на езика автентичен.

Преведохме го просто, неизкусно,

без музика го украсихме,

без глаголи

и без име.

Но местоименията му са живи.

(Приписка: бункерът на Скендербег ще бъде пренесен в Цариград. Поетът ще бъде погребан в подножието на св. София.)

Коментари