Далеч от Рим

Златомир Златанов

Да бъдеш римлянин далеч от Рим

без правото да те цитират,

без правото да си отъждествим

с История, която шпионите суфлират.

Изниква колонадната гора пред теб –

какво е животът без опори?

И самочуващото своя говор Битие

пропада в шизофрении диаспори.

Балканският ти мозък щом се размрази,

ще лъснат римски пътища отдолу.

Некрополи укрепват бъдещите образи

на твоята свободна воля.

За герба на цивилизованата твърд

ще сложим римните протези и ще пеем.

Речта е жизнена, а почеркът е смърт,

и хрътки препикават оглозгания Колизеум.

Багреят цезарите-гербери в значаща страст

и антонини-севери на антоними-плевели играят.

И над отлюспени религии Рим губи власт.

От изток юлиани-константини известяват края.

Това е начинът да си значим –

контрол над името, следата, знака.

Какво е Рим, какво е Рим за нас? Палеоним,

оргазмена генеалогия и гъши крясък.

И варварите – реторичния продукт

на високомерните латинци…

Защото Рим е начинът да бъдеш друг,

а Бог ще се яви в нищожната провинция.

 

Морско пътешествие

Морето колабираше с антична гримаса

и провиждахме през сиропираните зари

на Одисей пътешественическия разказ

да потяга мачти и структури.

Спазвайки високи митологични норми,

тиренски моряци

ни отведоха в плен.

Стюардът Ахил Бризеиди – костенурки изкорми

и ги сервира на шведска маса пред мен.

Смърт, стара кормчийке, цитирай ме смело

и Горгоната на носа ще те обори с цитат!

Филантропи-разбойници бяха поели

разноските да се порадваме на белия свят.

Стиснах зъби и през древните Симплегади,

Босфора и Проливите се проврях наведнъж.

Цъклеха се в дрейфащи нигвистични рокади

Азия и Европа под реалния дъжд.

Илиод димеше наблизо в онирически допир

с конския презерватив на ахейския враг.

Казват, преди Омир е имало друг Омир,

и друга Елена преди Елените

на безпроизходния мрак.

В залива на Измир гърци шепнеха мирно:

„Тук е роден Сеферис, а в Салоники – Хикмет.“

Измир бе завален превод на йонийската Смирна

и християнски архангели придружаваха Мохамед.

Тристан и Изолда,

събрани от вестникарска обява,

разговаряха в стихове, отегчени до смърт.

С разсеяна икономия на метафорическа плява

изкуството следваше Млечния път.

Странно желание, желаещо да не се сбъдне,

ме гнетеше в психоаналитичен застой.

Което ми казваше за себе си, бе по-оскъдно

от това, което внушаваше текстът на Фройд.

И изглеждаше толкова жалък гордият Ефес,

изоставен от морето и маслиновите гори.

Чоплеха излинелия мраморен херпес

грабливи туристи и реставратори.

Тук апостол Павел не бе допуснат да види

плодовете на търпеливата си любов.

В празната чаша на амфитеатъра Артемидин

кънтеше изгубеният усет за Бог.

Непринудителен е всеки знак за спасение

и в неясната констелация на архиследа

диоскури-дискурси дълженстваха в бдение

над спонтанно изтичаща свобода.

Ние сме вечно закъснелите съдници

на един самодиктуващ се в нас закон,

който рисува въплътените свършеци

на Времето и Смъртта в еднаквия дом.

От Логоса бавно се изтръгваше моето име

и към храбра забрава се приобщава духът.

Но какво е Съдбата – дори да не сме пилигрими –

ако жалките ни мечти не ѝ противостоят?

Коментари