Време е

Алойз Ихан

Време е

да си кажем

ако изобщо можем да си кажем нещо

и да си дадем

ако изобщо можем да си дадем нещо.

Време е

а скоро ще останем и без него.

 

Великата измама

Все по-ясно откривам великата измама –

как се будя надвесен над хартията

и с молив в ръка си казвам: Я виж,

пак съм написал стихотворение!“

А приличам на престъпник, който натиква кървав нож

в ръката на невинен пияница и като че ли

все повече разбирам защо балерините говорят главно за

високи скокове, а писателите –

за продажба на книги, селяните мънкат за

началото на жътвата, а алпинистите – за това

колко върхове са покорили, и всички те

се измъкват от същинския въпрос.

Впрочем, те доста често се хващат

за по-високото и по-силното от себе си,

думите им се опитват да бъдат по-дълбоки от душите,

а погледът – по-чист от очите им: в себе си

те усещат измамата и притеснено се питат

каква е нейната цел; те изпитват хлад от това

да чувстват в себе си чуждата сила и капват

от чакане, докато бъдат разкрити великите измами.

 

Стоя на земята

Стоя на земята

на кълбото ни

без равновесие

и логични правила

щом някой приклекне

стига по-високо чак до ангелите

а пък когато го закопчеят в земята

се оказва по близо до небето

затова е разумно наистина

да си мълчиш и да не се изповядваш

и да кротуваш

ако не си успял да се приближиш и

ако искаш направо

от другия край на света

в десет часа при теб да дойде Китай

в петнадесет под краката ти

да припълзи Америка

като изгубено кученце

което се е втренчило в любимия си господар.

 

Превод: Теодора Ганчева и Ганчо Савов

Коментари