Невъзможното

Владо Готовац

Това не е Рим, градът който гъските пазеха,

докато спеше; което е само анекдот

от неговата вечност.

Това е Загреб, който гори в отминалата истерия

на своята политика – Троя без огън:

треска на онези, които не са

ни свободни, ни разгромени – опустошени от тишината,

нищо не чувстват в изобразяването, което губи мярка.

Всичко, което Матош тук и обичал,

аз го почувствах като нещастие, в което изкуството

вече не е свирепо, а непорочно –

без да изгуби своята магия сред заблудите.

Залутах се в лекомислени шарки. Само малко пясък

е нужен за цялата съдба. И пляснах с ръце,

сякаш Елена пръхна след трагичното ѝ открадване.

И не се чудя, че в Загреб видях невъзможното.

 

Спомен за Брехт

Берт Брехт си взема стол

и сяда.

Очаква Вечността.

„Тя именно оттук минава,

с тези думи

аз ще ѝ създам възможност

да се спре за миг –

в общото мълчание…“

Берт Брехт не е невинен:

на стола примка е поставена!

Но Вечността би взела думата

за свои само:

пролетариите ще дари с трагедията,

а не със диктатура.

Взела думата сред общото мълчание,

Вечността към самотата се обръща.

Берт Брехт седи на стола

и чака Вечността.

Полицията знае целия му случай:

тя застава зад гърба му.

 

Усамотеният Орфей

Все ми се струва че чувам облаците

все повече се засилва слухът ми

чувам гласовете на много неща

не мога повече да се скрия в тишината

мога да изразя гласа на комара

или болката на залепналата муха

все повече от ухото ми бяга човекът

и думите му преминават във шум

всичко отвсякъде дохожда еднакво

голяма цигулка навярно без струни

тихо отеква сред небесния свод

и страстно потрепват звездите

и замират и гаснат и падат

а от хладните дълбини нови тонове екват

сякаш някакъв тъпан зове за сътворение

облаците на всичко отвръщат безгрижно

и децата единствени пеят със тях

все повече ми се струва че думите липсват

защото все по-малко е в тях тая песен

все повече ми служи слухът

и мога да сляза при мъртвите.

 

Превод: Иван Коларов

Коментари