1992. # 3-4. ПОСВЕЩЕНИЕ

Това, което ще забавлява читателя, е за читателя и неговото забавление.
Това, което ще обиди психоаналитика, е за психоаналитика и неговата доверчивост.
Това, което ще погали мъртъвците, е за мъртъвците и тяхната благородна носталгия.
Всичко останало, се посвещава на децата на тропиците, които не знаят български, за да ни четат.
Това, което ще развълнува откровените, е за откровените и честта на дълга им.
Това, което ще подмами умните, е за умните и клопката на тяхната красота.
Това, което ще възмути бившите ни сътрудници, е за бабата на нашите бивши сътрудници и нейното пъстро хвърчило.
Всичко останало се посвещава с уважение на бебетата с гъвкави пръсти, които не се интересуват от поезия и които поезията справедливо възнаграждава с презрение.
Това, което ще насърчава непоколебимите, е за непоколебимите и неизплатените им дългове.
Това, което ще приласкае нашите верни приятели, е за нашите верни приятели и скъсаните им потури.
Всичко останало по принуда се посвещава на онези, на които всичко им е дошло до гуша и вече не четат нищо.
Ах, Мария

Коментари