1993. # 5. СВЕТСКА ПРИТУРКА

Свободната икономика настъпи не само в химическата промишленост, животновъдството и сред змиярите, а и най-сетне в пазарната любов отпред, във, и отзад Парк Хотел Москва, Новотел Европа, х-л Хемус (3 звезди), Централна гара, Женския пазар (бивш Г. Кирков), Горни Пазар, Долни Пазар, Горни Татар, Долни Татар и Пазарджик (бивш Татар-Пазарджик).
Такива са времената. За списание с морал като нашето е трудно да вземе отношение „за “ или „против“ духовното явление „Хетерианство“. Балканджии сме. Там, където другите превъзнасят логиката, ние слугуваме на патоса! Но ако нещо ни лази по нервите в тази плътска далавера, то това е абсолютната липса на финес, савоар вивр, изящна словесност сред все още прохождащата (да не забравяме, че Тоталитаризмът прекъсна (доколкото можа, де) за цели 45 години една плодотворна традиция, тук, на нашия полуостров, стигаща чак до класическа Елада) демокрация.
Момичета, отворете си и очите, никога не е късно да достигнете онази висота на професията, едва докосната някога от Таис Атинянката. Вижте как си пишеха и как си говореха хората навремето. Алкифрон, насърчен от благородни подбуди и мислейки за Вас, е събрал едни писма от памтивека, когато да си хетера е било като да си днес ядрен физик.
Все пак, понякога, силата на целувките ви (дори и купени) е равна на силата на атомната бомба, сринала със земята Хирошима, но измерена в мегатоновете на сластна тръпка. Великолепните писма на дъщерите на Афродита сигурно ще заинтересуват историографите, а също и хората, за които историята е хоби, парламентарните оратори и хората на наемния нощен и дневен труд. Книгата може да се из ползва и от студенти и ученици над 14 години.
От редакцията

Коментари