Алкифрон: Всички публикации

Писма на Хетери

Алкифрон

ФРИНА ДО ПРАКСИТЕЛ …не се страхувай. Ти постави статуя на твоята хетера в храма и така стана създател на едно прекрасно произведение, невиждано досега сред постиженията на човешката ръка. …