Зия Челя: Всички публикации

Лятно кино, ложа

Зия Челя

„Аз съм, ти си, той е“ ще се карат постоянно двамата помежду си. Но кой е всъщност „той“? Възрастен човек. За беда нещастният е принуден да живее с една …