Димитриос Й. Полемис: Всички публикации

АНДРЕАС ЕМБИРИКОС И ОСТРОВ АНДРОС

Димитриос Й. Полемис

Андрос в живота – и като вдъхновение в поезията – на Андреас Ембирикос представлява твърде важен елемент, който далеч надхвърля пределите на местния патриотизъм. Изключителното обожание, което Ембирикос храни …