Джеват Чапан: Всички публикации

Джеват Чапан : ЗАВРЪЩАНЕ НА СЕФЕРИС В ЗЕМИТЕ, КЪДЕТО Е РОДЕН

Добрите поети хващат за ръка чувствителните си читатели и ги отвеждат на изумителни пътешествия във времето и пространството. Макар отначало да изглеждат като обикновени съпровождащи, не след дълго те …