Христос Папазоглу: Всички публикации

Христос Папазоглу : ПРЕД ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА БЕЗИЗХОДИЦА НА ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ

В един свой текст, писан на френски през 1941 г. („Есета“, том трети, стр. 63), Сеферис окачествява Малоазийската катастрофа от 1922 г. като „уникално събитие в историята на елинизма“. …