Иван Калчев: Всички публикации

За смъртта и страха от нея

Иван Калчев

Философското изследване на смъртта е неотделимо от тълкуването и разгадаването на мистерията на феномена „страх от смъртта“. Именно страхът от смъртта като израз на метафизическия страх пред Нищото е …