Моник Витиг: Всички публикации

Човек не се ражда жена

Моник Витиг

Един материалистичен феминистки възглед за потискането на жените разбива идеята, че жените са „природна група“, т.е. „расова група от специфичен вид, група, възприемана като природна, група мъже, разглеждани с …