Николай Акимов: Всички публикации

Яков

Николай Акимов

Хъркането беше яростно. Хъркането беше направо неистово. На широкото, масивно легло с резбовани табли се бяха търколили три тела и тежкото им дишане се смесваше с глухото бучене на …