Ги (Мишел) Соние: Всички публикации

ОТ НЕВРЪСТНАТА БОГИНЯ ДО ЖИВОТНОТО СПАСИТЕЛ

Ги (Мишел) Соние*

Метаморфозите на Месията в „Писания“ и „Октана“ За Ембирикос както сюрреализмът, така и психоанализата имат за цел и резултат Избавлението на човека и по-конкретно неговото земно освобождение, преди всичко …