Крася Димитрова: Всички публикации

ХРОНИКА

Крася Димитрова

Крася Димитрова: е родена 1970 г. Завършила е „Българска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, живее в Пловдив. „Пентименто“, „Хермес“, Пловдив, 1994, е първата ѝ стихосбирка, издадена с конкурс на …

„Прокълнатата жена“ в естетиката на подземието

Крася Димитрова

Категорията подземие е една глобална за европейската литература метафора. Присъствието ѝ в определени текстове води до естетизацията на времепространствените им „светове“, до пресемантизацията на персонажната система, което предопределя смисловото …