Константин Оруш: Всички публикации

Функционалното присъствие на фантастогенните елементи в отношението универсално-уникално в „Девет керубинови века“ и „Чудодейства на ужаса“ от Славко Яневски

Константин Оруш

Безспорно най-представителното от прозата на Славко Яневски (р. 1920) са историческите романи от октологията „Кукулино“. Тук ще насоча вниманието към две от частите и – трилогията „Чудодейства на ужаса“ …

ЗНАК – Виждахме как пласьорите изкупуват хард и софтпорно

Константин Оруш

Издание за литература, изкуство и духовност Защо спря „Знак“? Симпатичен въпрос, внушава интерес. Същевременно не предизвиква никакъв друг отговор освен баналното – нямаше пари. Никаква друга истина извън тая, …