Броеве: Всички публикации

Насос Вагенас : АВАНГАРД И ТРАДИЦИЯ В ПОЕТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА СЕФЕРИС

Отношението на един писател към традицията представлява отношение към една двойна традиция: от една страна, към непосредствената литературна традиция на неговия език, а от друга, към по-широката – надезикова, …

Димитрис Николареизис : ПРИСЪСТВИЕТО НА ОМИР В ПОЕЗИЯТА НА ГЕОРГИОС СЕФЕРИС

Георгиос Сеферис е роден в Смирна. Трагедията на изкореняването на гърцизма от Мала Азия, която припомнихме в началото, той преживява дълбоко, и като национална, и като лична загуба. В …

Христос Папазоглу : ПРЕД ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА БЕЗИЗХОДИЦА НА ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ

В един свой текст, писан на френски през 1941 г. („Есета“, том трети, стр. 63), Сеферис окачествява Малоазийската катастрофа от 1922 г. като „уникално събитие в историята на елинизма“. …

Андия Франдзи : „ОДИСЕЯ“ В СТИЛА НА ГЕОРГИОС СЕФЕРИС

Морето означава общение: транспорт, търговия, взаимно сближаване; разбира се, при условие, че хората се стремят към това. Защото успоредно с това, морето открай време е разделяло, представлявало е препятствие, …

Здравка Михайлова : ПРИСЪСТВИЕТО НА ТВОРЧЕСТВОТО НА СЕФЕРИС В БЪЛГАРИЯ

Присъствието на творчеството на Сеферис, преди всичко на неговата поезия, е неразделно свързано с името на преводача, поета, мислителя и елиниста Стефан Гечев, който претворява на български език дълбоко …