ИЗ ЗАВЕТА НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Св. Йоан Рилски

Аз, смиреният и грешен Йоан, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покрив, земята – постеля и тревите – храна. Но благият Бог, заради обич към Когото презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек, и телесна голота, съвсем не ме изостави, но като милосърден и чедолюбив баща обилно задоволи всичките ми нужди. И що да въздам на Господа за всичко, що ми даде? Много са Неговите благодеяния, понеже от Своята света висота погледна милосърдно на мое смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко – не аз, а Христовата сила, която е в мене, – защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва.
И като ви виждам днес събрани в Господа тук, гдето, както казах, досега човек не е обитавал, но само диви зверове, а, освен това, като предвиждам, че наскоро ще настъпи краят на тукашния им живот, поради това намислих да ви оставя преди моето отхождане от тукашния ми живот настоящето мое отеческо завещание, както и бащите по плът оставят на своите чеда земно наследие от сребро и злато и друго имущество, та като поменувате вашия отец по Светия Дух, да не забравите и неговото завещание.
[…]
Преди всичко ви завещавам да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения. Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито на дясно, нито на ляво, но ходете по правия път. Пазете се грижливо от светски увлечения и винаги помнете, заради що сте излезли от света и заради що презряхте света и светските неща.
А най-много се пазете от сребролюбивата змия, защото сребролюбието е корен на всички злини, според апостола (1 Тим. 6:10), който го нарича второ идолослужение (Колос. 3:5)…
Нито пък търсете да бъдете познати и обичани от земните царе и князе, нито се надявайте на тях, като оставяте Небесния Цар, Комуто се записахте да бъдете воини и да воювате не по плът и кръв (2 Кор. 10:3), но против миродържателя на тъмата на този свят (Ефес. 6:12)…
И както ви събра в едно благодатта на Светия Дух, така и вие се старайте да живеете единодушно и единомислено…
Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал: „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга“ (Марк. 9:35). Избирайте си наставници и си поставяйте началници, които Бог Ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствувани от всички в духовните деяния и превъзхождащи всички по разум и духовно разсъждение и годни да пасат добре и богоугодно повереното им стадо по ливадите на благочестието и на животворните заповеди Христови… Ако ли пък… поникнат всред вас съперничества, свади, разпри, ревност, клевети, високомерия, завист и други неподходни за монасите страсти, тогава знайте положително, че Христос не е между вас, защото Христос не е учител на раздор и несъгласие, но на мир и съединение. Защото Той се моли към Бога и Отца за Своите свети ученици да бъдат единни, сиреч единомислени, именно тези и всички, които чрез тях вярват в Него, и говори така: „Отче Светий, упази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние“ (Йоан. 17:11). И другаде: „И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно“ (Йоан. 17:20-21). Така и вие бъдете единни, имайте мир помежду си, защото Той казва към Своите ученици: „Мир ви оставям, Моя мир ви давам“ (Йоан. 14:27). А какъв е този Христов мир, чеда, – Той Сам отново казва, като говори: „Аз ви давам не тъй, както светът дава“ (Йоан. 14:27). Но този Христов мир надминава всеки ум. Това е мирът, за който говори пророкът: „И Неговият мир няма предел“. Но и апостолът ни учи, като казва: „Залягайте да имате мир с всички и святост, без която никой няма да види Господа“ (Евр. 12:14). Такъв мир, прочее, имайте и вие помежду си и с голямо единомислие и разсъждение устройвайте всичко според Бога, за да не разгневявате благия наш Владика Бога.
Ако ли се намери някой измежду вас, който сее плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага го отстранете от нашето събрание, за да не се обърне това на разяждаща живеница, според апостола (2 Тим. 2:17), и да не се разпространи злото между добрите, и да не би някой корен на горчивина да прорасте нагоре, да направи пакост и чрез това да се осквернят мнозина. И злият вълк да не смути мирното Христово стадо, защото и такива ще се явят. За тях предсказва Христос, говорейки: „Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат“ (Мат. 18:7). Поради това и вие, чеда, се пазете от тези неща и не ги допущайте да живеят между вас, но ги отклонявайте далече от себе си, както пастирът прогонва краставите овце от чистото стадо…
Ръчната работа да не бъде пренебрегвана от вас, но, прочее, в ръцете ви да има работа, а молитвата: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мене грешния“ да бъде постоянно в устата ви, както и в ума ви – споменът за смъртта. Такова беше деянието на древните пустинни отци, и те не ядяха напразно своя хляб, и не само те самите се препитаваха от труда на своите ръце, но даваха и на нуждаещите се, и така не се излъгаха в своята надежда. Защото, казва апостолът (Евр. 13:9), добре е сърцето да се укрепява с благодат, а не с ястия, от които не са получили полза ония, които са живели всред тях. А той казва: „Братолюбието да пребъдва между вас; страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някой, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангела“ (Евр. 13:1,2).
Още много имах да ви говоря, възлюблени ми в Господа мои чада, но не е възможно всичко да се напише. Предавам ви на Тогова, Който е извор на всяка премъдрост и разум и истински Утешител – на Светия и Животворящ Дух, та Той Сам да ви даде мъдрост, да ви вразуми, да ви просвети, да ви научи и настави на всяко добро дело.
[…]
Написа се в годината от създаването от света 6449 [941 от Р. Хр.], в 25-ия ден от месец март.
Аз, смиреният и многогрешен Йоан, първи жител на Рилската пустиня, подписвам със своята ръка и потвърждавам гореказаното.

Коментари