Антология на Багонализма

Николай Сарафов

АПРОПО

Касае се за:
БАГОНАЛИЗМЪТ едва ли може да промени света.
А и не би трябвало.
Историческото значение на перманентния багонализъм се съдържа в характера на специфичната му багософия, която, възниквайки като философия на оцеляването на един отворен приятелски кръг, в резултат на развитието си успешно се влива в сферата на реализирания като официална реалност паралелизъм. Този процес влиза в историята на багонализма като „емоционализиране на мислимото“, тъй да се каже като основен принцип на богософията.
Количествените натрупвания водят до качествени изменения: Премисленото ражда безмислие. Логиката не търпи противоречия. Вярно е и когато не е вярно. Това прави логиката чужда на действителността и поражда безмислие, тъй като самият живот е по-забавен.
Така се развива багонализмът – в световен мащаб, полу на шега, от няколко отделни хора. Тук не се доусъвършенствува света, а с почти абсолютна невероятност, тясното обкръжение, качеството на съвместното битие и на общуването.
Защо,
Уважаеми читатели,
тогава трябва да е било онова, което може да бъде?
Историческата закономерност пита: Кога трябва да се е появил багонализмът, за да се повтори исторически.
БАГОНАЛИЗМЪТ Е словообразуване, което дава възможност за създаване на нови понятия, напр. БАГОНАЛИЗЪМ.
Начинът на мислене „Багонализъм“, представено веднъж с преимуществено небагоналистични средства, е стремежът на това посвещаване и може да се разглежда като. потвърждаващо правилото изключение, като лековато слизане и качване на интересни излизащи от правилото неща.

АНТОЛОГИЯ НА БАГОНАЛИЗМА

 

ИСТОРИЧЕСКИ БАГОНАЛИЗМИ

или

Паметниците на грешките в мисленето
на столетията
от хилядолетията

или

Защо едно нещо става след друго,
а не обратното

и

някои други

ТАЙНИ НА ДИПЛОМАЦИЯТА
с големи букви

 

* * *

ДОН’Т КИХОТ

или

Философията дава повод за размисъл

или

Нищо не е без тръни
Нищото е без тръни

или

12% учтиво тегло на зевзек
чували с чорапи

или

Топли наденички се съхраняват на хладно

или

прекалено многото е прекалено малко

или

БОГАТИЯТ РЕЧНИК КРИЕ БЕЗСИЛИЕ

 

* * *

ПАРОДИИ

или

Тъщо, аз всъщност
исках да се оженя за
дъщеря ти –

хубава и вече добре налята глава

или

Не на всяко ребро има по една

жена
или

Само веднъж господ не е грешил

или
два пъти

и

ЕДИН ПОГРЕШЕН ИЗВОД Е МОЖЕЛ ДА БЪДЕ ВЕРЕН

 

* * *

СВЕТИЯТ ДУХ

или

Отстрани на рая

или

Неговото люпило, Свещеният
инкубатор

или

Бисери на разврата

или

Абсолютният релативизъм на
обективния субективизъм

или

Ако имаш два ритника, дай единия на ближния си
и

ВСЕКИ РАНГ Е БУМЕРАНГ

 

* * *

СВИНКС

или

Били ли са тук старите египтяни,
когато сме си мислели,
че вече знаем за тях

или

Чрез преглеждане-пропускане

или

Проблемите идват като повикани

или

3 запетая 14 романа
с действаща сила

и

ДА СЕ ОТСТРАНИ ОТ ПОСОЛСТВОТО ХИБО

 

* * *

KITCHEN UP

или

Смени печалбата от лотото
за верните числа

или

Доживотно умъртвен чрез премълчаване

или

Половин работа – половин неуспех

или

Мислещите преди това, рядко мислят
след това

или

Нарочно случайностите не са случайни

и

УСТОЯВАНЕ НА ТОВА,
КОЕТО ДРУГИТЕ ИЗЛЕЖАВАТ

 

* * *

ОБЩОМИТОЛОГИЧЕН ЦВИДОГ*

или

Което не може да ражда,
не се инати

или

Негативни цветове и позитивни негри

или

Изгарянията на еретици
и министерството на здравеопазването
по въпроса за мехлемите

и

ДА на НЕ е НЕ
НЕ на ДА е НЕ
Не е ДА-то на НЕ-то

* Цвидог – съмняващ се в себе си и около себе си мръсник, най-често с удвоена чувствителност и/ или морал

 

* * *

НЕТРОЯНСКИЯ КОН

или

Всичко красиво на този свят
е синьо, червени са и очите ти

или

Последният вик на сезона

или

Покажи ми пътя и аз ще ти кажа
откъде минава

или

Не посвещавай никого в
нещата си

и

ВРАГОВЕТЕ НА ТВОИТЕ ВРАГОВЕ
СА И МОИ ВРАГОВЕ
(приятелски плагиат)

* * *

ТРОЯНСКИЯТ КОН

СЕГАШНО ИСТОРИЧЕСКО
1. Войната е схващана рационално реалност
2. Дървеният кон е обекта на лудостта
3. Лаокоон (А) и неговите Синове (В, С) след закуската (Д)

ИСТОРИЧЕСКА РЕМИНИСЦЕНЦИЯ
1. Войната е истински налудничавото.
2. Конят е единственото рационално разрешение на конфликта.
3. Лаокоон като профет на истината крие в себе си възможността за унищожаване на колективната лудост.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ:
1. Реалността на войната е обсега на лудостта.
2. Вътре в системата дървените, коне са логични.
3. Мечтаната действителност е така ценна, че в нейно име се жертвуват както Лаокоон, така и колективните мечтатели

СЛЕДОВАТЕЛНО: Не само всеки кон може да полудее. Но не бива.

 

CHRONIK PASSE

или

Звукоизолираните мнения

или

Нашествието на историческите
поправки (най-последното)

или

Защото никоя система не
съответства напълно на друга,
то и никоя не се различава
напълно от друга

или

Прави линии описани около
земното кълбо

и

СТОПРОЦЕНТОВИ ПЕТДЕСЕТ %

 

Превод от немски: Дора Чалъкова
Росица Тодорова

Коментари