СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 5, 1993 - ПРАВОСЛАВИЕТО

Св. Йоан Рилски: Завет

Христос Янарас: Православието

Св. Василий Велики: Определителни понятия за светия дух

Доц. Архимандрит д-р Серафим: Единството на христовата Църква според св. ап. Павел

Народни песни – Рождение Христово и три самодиви; Мома от Бога паднала; Свети Гьорги обикаля посевите; Заспал, задремал сам свети Йован; Света Мария под златното дърво, Покърсти

О. Юстин Попович: Как и защо да се чете Светото Писание

О. Юстин Попович: Догматите и Светото Писание

Протоиерей Алекдандър Мен: Библията

Макариополски Епископ Николай: Подражание на Христа

В.Н.Лоски: Богословското понятие за човешката личност

Архимандрит Иларион: Общение с Господа чрез св. Евхаристия

Митрополит Пражки и на цяла Чехословакия Доротей: Православното Благочестие

Леонид Успенски: Изразност и символика на иконата

Христо Вакарелски: Култът към Божията Майка у нашия народ

Владимир Соловьов: Трите сили

Сергей Аверинцев: Византия и Рус – два типа духовност

Евгений Трубецкой: Старият и новият национален месианизъм

Павлина Йосифова: Православието в контекста на „Руската идея“ у славянофилите (А.С. Хомяков)

Панос Статоянис: Православието и Западът – щрихи

Маргарит Жеков: Стихотворения

Проф. Тодор Събев: Мисионерското дело на св. ап. Павел и неговите първи ученици на Балканския полуостров

Епифаний Премъдри: Житие на Стефан Пермски

 

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН

Румен Баросов: Нощта на едно стихотворение

 

ПРОЗА

Маргьорит Дюрас: Атлантическият човек

Робърт Кувър: Брат

Джак Керуак: Из „Бродягите на Дхарма“

Димитър Томов: Фльоронз

Михаил Минков: Процесът

Димитър Вацов: Стъпка по стъпка

Ненад Раданович: Давид Велики

Бойко Василев: За жестокостта

Максим Маринов: Сага за дракона

 

ПОЕЗИЯ

Румен Стоянов: Признание

Евгениос Араницис: Дебора и нейната приятелка

Явор Константинов: Вятърът е чист

Ян Рейжек: Извънземен

Генади Айги: Път

 

ДРАМАТУРГИЯ

Петер Хандке: Пророчество

 

ЕСЕИСТИКА

Осип Манделщам: Скрябин и Християнството

Михайло Миланович: Размисли

Владимир Соловьов: Писмо до Л.Н. Толстой

 

АХ, МАРИЯ ЗАЩО НЕ ПИШЕШ

Алкифрон: Писма на Хетери