СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 2, 1991 - СЮРРЕАЛИЗМЪТ

Лотреамон: Песните на Малдорор – първа песен

Фрагиски Абадзопулу: Свобода, твоят цвят е човешки

Андре Бретон: Първи манифест на Сюрреализма

Андре Бретон: Тайните на магическото сюрреалистично изкуство

Андре Бретон и Филип Супо: Магнитните полета

Андре Бретон: Втори манифест на Сюрреализма

Андре Бретон: Голямата смъртоносна помощ и други стихотворения

Бенжамен Пере: Да спиш да спиш в камъните

Луи Арагон: Началата на беглеца; Без дом

Пол Елюар: Краят на света и други стихотворения

Робер Деснос: Пространствата на съня

Салвадор Дали: Великият мастурбатор

Пабло Пикасо: Версии

Рьоне Шар: Артин; Поети

Джойс Мансур: Не яжте; Дивеч на Макадама

Октавио Пас: Камъкът на слънцето

Андреас Ембирикос: Из „Пипалото на Алтамира“; Стрелите

Милтос Сахтурис: Едни опасни парчета и други стихотворения

Нягол Семков: Ничтожна фамилия и въздушна природа

Хронология на СюрРеализма

 

ПРОЗА

Янис Рицос: Квартални летни кина

Христо Запрянов: Одраното куче

Фридрих Дюренмат: Коледа; Саламът

Чарлз Буковски: Factotum

Паскал Комер: Спомен за месаря

 

ПОЕЗИЯ

Владимир Свинтила: Интериор...

Чеслав Милош: Изречения

Николай Сарафов: Антология на Багонализма

Ани Илков: Под игото

Димитриос Марусопулос: В този край няма пътища

 

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН

Георги Рупчев: Осем Стихотворения

 

ДРАМАТУРГИЯ

Александър Введенски: Елхата у Иванови

 

ЕСЕИСТИКА

Красимира Крушкова: Обругаване на публиката или еротика на цитата

Любомир Милчев: Миражът на кафепиеца

 

ПРОКЪЛНАТА ЛИТЕРАТУРА

Жорж Батай: Мадам Едуарда