Попол Вух

Попол Вух на Киче

ВТОРА ЧАСТ, ПЪРВА ГЛАВА

Бяха още тук на земята, когато умря майката на Хунбац и Хунчоуен.

И нали бяха отишли да играят на топка на пътя за Шибалба, чуха ги Хун-Каме¹ и Уукуб-Каме², господарите на Шибалба³.

– Какво правят на земята? Кои са тия, дето я карат да трепери и вдигат толкова шум? Нека отидат да ги повикат! Вече не сме уважавани от тях, вече нямат ни почит, ни страх от нашия сан и даже почват да се карат над главите ни – рекоха всички тия от Шибалба.

Веднага се събраха на съвет. Тъй наречените Хун-Каме и Уукуб-Каме бяха върховните съдии. На всички господари посочваха техните служби Хун-Каме и Уукуб-Каме и на Всекиго посочваха неговите задължения.

Ши ки ри пат4 и Кучумакик5 бяха господарите с тия имена. Не друг, а те предизвикват проливането на човешка кръв.

Други се наричаха Ахалпух6и Ахалгаиа7, също господари. А службата им беше да правят така, че хората да се подуват, да им пускат гной от нозете и да им боядисват лицата в жълто, което се наричаше чуганал8. Такава беше службата на Ахалпух и Ахалгана.

Други бяха господарят Чамябак9 и господарят Чамяхолом10, стражи на Шибалба, чиито жезли бяха от кост. Заниманието им беше да изтощават хората, докато не станеха само кости и череп и тогава умираха и ги вземаха с изопнати корем и кости. Такава беше службата на Чамябак и Чамяхолом, тъй наречени.

Други се казваха господарят Ахалмес11 и господарят Ахалтокоб12. Службата им беше да правят така, че на хората да им се случва някакво нещастие, когато отиват в къщата си или пред нея, и да ги намерят ранени, проснати по гръб на земята и умрели. Такава беше службата на Ахалмес и Ахалтокоб, както ги наричаха.

Идваха веднага други господари, наречени Шик и Патан13, чиято служба беше да причиняват смърт на хората по друмищата, онова, което се нарича внезапна смърт, като правеха кръвта да стига до устата им, чак докато умрат, повръщайки кръВ. Службата на всеки един от тия господари беше да ги носи, да ги стиска за гърлата и гърдите, та хората да умират по друмищата, и да карат (кръвта) да стига до гърлата им, когато вървят. Тази беше службата на Шик и Патан.

И след като се бяха събрали на съвет, умуваха как да измъчват и накажат Хун-Хунахпу14 и Уукуб-Хунахпу15.

 

БЕЛЕЖКИ:

1. Хуи-Камс – „Един мъртвец, който води мъртвите“

2. Уукуб-Камс – „Един седморен мъртвец, който води мъртвите“

3. Шибалба – „Непознато, скрито място, където се унищожават костите“

4. Ши ки ри пат – „Хвърковата носилка, на която пренасят душите на умрелите“

5. Кучумакик – „Събрана кръв“

6. Лхалпух – „Този, който прави воднистата течност на пъпките и язвите“

7. Лхалгапа – „Треската“ (медицинското понятие)

8. Чугапал – жълтеница

9. Чамябак – „Костен жезъл“

10. Чамяхолом – „Пръчка с глава“

11. Лхалмес – „Господарят, който с тежката си пръчка произвежда сметта“

12. Лхалтокоб – „Господарят, който вреди причинявайки нищета“

13. Патаи – „Товар“

14. Хун-Хунахпу – „Един стрелец в едно“, „Началният тласък“

15. Уукуб-Хунахпу – „Седем стрелци в едно“ (седем: осъществяването, изначалната светлина, победата).

 

Превод от испански: Румен Стоянов

Превод от оригинала: Адриан Ресинос

Бележки: Адриан Ресинос и Румен Стоянов

Коментари